Iedereen heeft een talent, jong en oud!
Als Stichting Diversiteitsland geloven we in de kracht en talenten van mensen in de samenleving. Een samenleving waarin iedereen telt. Waar voor iedereen een plek is. En waarin we omzien naar elkaar. Iedereen verdient een kans, altijd. 

Wilt u samen met ons opkomen voor de kwetsbare mensen? Wilt u met ons kansen scheppen voor hen die dit het hardst nodig hebben? Steun ons! Elk bedrag is welkom en wordt met de grootst mogelijke zorg beheerd en besteed. 

U kunt ons financieel steunen door:  
Eenmalige donatie te worden 
Periodiek te schenken 

 

Uw gift is goed besteed 
Geld doneren is iets wat goed, eerlijk en verantwoord moet gebeuren. Stichting Diversiteitsland zorgt ervoor dat uw gift goed terecht komt bij de activiteiten. Daar waar het het hardst nodig is. 

 

Materiële bijdrage

Om de kosten voor onze organisatie zo laag mogelijk te houden, zijn we ook erg geholpen met materiële bijdragen:

  • Materiaal voor de jongeren van 8 tot 18 jaar; ordners, schrijfgerei, rekenmachines etc.

  • Excursies voor ouderen en jongeren (toegang en vervoer).

  • Expertise: juridisch en financieel, communicatie en vormgeving, fotograaf en/of cameraman en ICT-ondersteuning.

  • Training en deskundigheidsbevordering: BHV-cursus, train de trainer cursus, managementcursussen.

 

Contact 
Voor meer informatie of persoonlijk advies kunt u vrijblijvend contact opnemen met Salih Türker, directeur Stichting Diversiteitsland: s.turker@diversiteitsland.nl of 020-8932481.