Ankie Verlaan

Ankie Verlaan is gedurende haar loopbaan in diverse functies betrokken geweest bij alle vormen van onderwijs: van basisonderwijs via vmbo en mbo tot en met hoger en wetenschappelijk onderwijs. Begonnen als student-assistent bij de Leidse universiteit is zij het beroepsonderwijs ingegaan als docent, om daarna twaalf jaar in diverse functies bij het departement van OCW te werken. In 1996 keerde zij terug naar het veld als voorzitter van het college van bestuur van het ROC van Amsterdam en in 2003 maakte zij de overstap naar het college van bestuur van de universiteit en hogeschool van Amsterdam. Op dit moment is zij actief als adviseur en interim-manager en in die hoedanigheid leidt zij het programma “Verbetering van de kwaliteit van de lerarenopleidingen” naast andere werkzaamheden op het gebied van de Wajong, cultuureducatie en diversiteit.

 

Dr. Ghislaine Schmidt 

Ghislaine Schmidt studeerde in 2002 (cum laude) af als onderwijskundige aan de Universiteit van Amsterdam, afstudeerrichting beleid en bestuur van onderwijs. Zij heeft 7 jaar onderzoekservaring, met name in het beroepsonderwijs en het voortgezet onderwijs. In 2009 is zij gepromoveerd op het thema 'strategieën van schoolleiders'. Ghislaine ontwikkelde als beleidsmedewerker primair onderwijs bij het ministerie van OCW deskundigheid op het gebied van VVE en brede scholen. Op dit moment is zij werkzaam als onderzoeker/adviseur bij CBE Nederland, waar zij zich voornamelijk bezighoudt met aansluiting tussen diverse sectoren in het onderwijs, professionalisering van docenten en de begeleiding van groepsprocessen. In haar vrije tijd geeft ze sportles en is ze vrijwilliger in haar wijk. Onderwijs en betrokkenheid in de buurt zijn belangrijke thema's in Ghislaines leven en dat is de klik die ze met Diversiteitsland heeft.

 

Dr. Mohamed Ajouaou

Mohamed Ajouaou (1968), studeerde filosofie in Fes (1988-1991), Theologie aan de Universiteit van Amsterdam (1992-1996), haalde de eerstegraads lesbevoegdheid (1997) aan de Universiteit Utrecht en promoveerde aan de Universiteit van Tilburg (juni 2010). Hij werkte onder meer als jongerenwerker, docent Levensbeschouwelijke vorming, senior adviseur Welzijn en Educatie en als senior beleidsmedewerker Religie en Integratie bij het ministerie voor Vreemdelingenzaken en Integratie. Sinds 2007 is hij Hoofd Islamitisch geestelijke verzorging bij het minister van Veiligheid en Justitie. Mohamed Ajouaou publiceert regelmatig. De interesses van Mohamed Ajouaou liggen op het gebied van filosofie, theologie, openbaar bestuur, (project)management, rechtvaardigheid, ethiek, dialoog, zorg voor de kwetsbaren, onderwijs, integratie en diversiteit.

Raad van advies