12

Wij zijn Diversiteitsland!

Stichting Diversiteitsland, in 2008 opgericht door Salih Türker. Met de programma’s Money School en de Vitale Ouderenraad zetten wij ons samen – met vaste medewerkers, vrijwilligers, stagiaires en partners –  in om jong en oud te verrijken met inclusieve culturele en informatieve activiteiten.

Houd onze website en sociale media kanalen in de gaten om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen.

13

Hoe zijn wij ontstaan?

Salih Türker – Oprichter en Directeur Stichting Diversiteitsland vertelt:

Tijdens mijn studie Sociaal Juridische Dienstverlening aan de Hogeschool van Amsterdam, ontdekte ik mijn passie voor maatschappelijk ondernemen. Ik merkte dat mijn kracht ligt in mensen met verschillende culturele achtergronden met elkaar verbinden en hen enthousiasmeren, om hun participatie aan de samenleving te optimaliseren. 

406 - Silah Türker 2
15

Hier staan wij voor!

Stichting Diversiteitsland vergemakkelijkt de maatschappelijke participatie van mensen in een kwetsbare sociaaleconomische positie. Dit doet zij door programma’s te ontwikkelen, waar de uitwisseling van kennis en ervaring tussen mensen met verschillende achtergronden centraal staat, evenals het versterken van het zelfvertrouwen.

11

Al onze verslagen

Stichting Diversiteitsland is aangewezen als algemeen nut beogende instelling, een zogenaamde ANBI. Als stichting heeft Diversiteitsland geen winstoogmerk.

Dankzij iedereen waarmee wij samenwerken en iedereen die ons steunt, kunnen wij kwetsbare kinderen en ouderen helpen in Nederland. Lees in ons jaarverslag, ons financieel jaarverslag en het beleidsplan hoe Diversiteitsland kinderen en ouderen een kans geeft op een betere toekomst. 

ContactGegevens

© Diversiteitsland 2022