Instituut voor de Vrijheid

Verbind en ontmoet elkaar door herdenken en vieren

 

Het Instituut voor de Vrijheid organiseert bijeenkomsten waarbij de focus ligt op het stimuleren van een intercultureel dialoog. Wij geloven dat door mensen met verschillende achtergronden samen te brengen en met elkaar in gesprek te laten gaan, er meer bewustwording, begrip en betrokkenheid wordt gecreëerd. Centraal staat hierin de betekenis van cultuur en geschiedenis in een moderne en multiculturele maatschappij.

Het Instituut voor de Vrijheid is een initiatief van Stichting Diversiteitsland en gestart vanuit het idee dat het verbinden van verschillende bevolkingsgroepen nu meer nodig is dan ooit. 

Directeur van Stichting Diversiteitsland, Salih Türker:
“Mensen leven nog steeds in groepen langs elkaar heen en hebben vaak weinig kennis van elkaars geschiedenis. In het delen van informatie en herdenken van belangrijke gebeurtenissen uit o.a. de Nederlandse en Turkse geschiedenis zie ik een sleutel om deze verbinding te versterken. Vanuit deze noodzaak en gedachte is het Instituut voor de Vrijheid geboren.”

 

De thema’s van Stichting Diversiteitsland zijn:

- Financiële weerbaarheid
Vanuit het project The MON€Y SCHOOL (www.themoneyschool.nl) zetten wij ons in voor het financieel weerbaar maken van kinderen en jongeren tussen de 8 en 18 jaar. 

- Zelfredzaamheid
De Turkse Ouderenraad (www.turkseouderenraad.nl) is een onderdeel van Stichting Diversiteitsland dat werkt met initiatieven zoals het Alzheimer Theehuis en het Senioren College aan het vergroten van zelfredzaamheid van Turkse ouderen.

- Culturele bewustwording
Onder de noemer Het Instituut voor de Vrijheid (www.instituutvoordevrijheid.nl) richten wij ons op het samenbrengen van mensen met verschillende achtergronden om zo culturele bewustwording te vergroten.

 

WAT DOEN WIJ
In 2019/2020 staan de volgende activiteiten gepland: 

- Panelbijeenkomsten ‘Nederlands-Turkse historische betrekkingen’ 
- Herdenkingen organiseren zoals de Slag om Gallipoli 
- Viering Internationale Dag van het Kind 
- Herdenkings- en vrijheidsactiviteiten 4 en 5 mei

Tijdens deze activiteiten staat het gemeenschappelijke verleden, heden en toekomst van groepen centraal waarbij we continue ingaan op de kracht van verbinden. Het delen van kennis en verhalen is een mooie manier om op een positieve wijze kennismaking en begrip tussen bevolkingsgroepen te versterken. Houd de website in de gaten voor het laatste nieuws.

WAT LEVERT HET OP

Het Instituut voor de Vrijheid draagt bij aan: 

- Vieren en herdenken van belangrijke mijlpalen in de geschiedenis van verschillende culturen 
- Kennisoverdracht en verdieping in elkaars verleden, heden en toekomst 
- Verbinding leggen in overeenkomstige waarden 
- Versterking van de sociale cohesie en inclusiviteit 
- Bewerkstelligen sociaal-maatschappelijke impact voor bedrijven 
- Zichtbaar maken van de maatschappelijke betrokkenheid van belangstellenden en het versterken van het onderlinge netwerk

Tijdens deze activiteiten staat het gemeenschappelijke verleden, heden en de toekomst van groepen centraal waarbij we continue ingaan op de kracht van verbinding en impact realiseren. Het delen van kennis en verhalen is een mooie manier om op een positieve wijze kennismaking en begrip tussen bevolkingsgroepen te versterken. 

 

Houd de website in de gaten voor het laatste nieuws.

 

Instituut voor de Vrijheid werkt samen met de Openbare Bibliotheek Amsterdam, Gemeente Amsterdam, ondernemers, sociale fondsen, scholen en serviceclubs.

AT3A9231.jpg
AT3A3038.jpg
AT3A2894.jpg
Schermafbeelding 2019-06-28 om 17.42.40.
AT3A3070-1.jpg