Kopie van 240 x 80px DL headings-2
© Diversiteitsland 2023

Vacature  

Bij Stichting Diversiteitsland zijn wij per direct op zoek naar een: 

Ervaren projectleider (min. 24 uur per week) 

voor het project ‘Cultuur sensitieve voorlichting over kanker en lotgenotencontact voor mensen met een migratieachtergrond’.            

Stichting Diversiteitsland  

Stichting Diversiteitsland is 15 jaar geleden opgericht vanuit de noodzaak om mensen in een kwetsbare positie, met name mensen met een migratieachtergrond, actief te betrekken bij de maatschappij. Met onze programma’s streven wij er, in samenwerking met vaste medewerkers, vrijwilligers, stagiaires en partners, naar om zowel jongeren als ouderen te verrijken met inclusieve, culturele en informatieve activiteiten.  

Achtergrond informatie over het project 

Ondanks dat een op de twee Nederlanders in zijn of haar leven te maken krijgt met kanker, blijft de kennis hierover achter onder Nederlanders met een migratieachtergrond. Er zijn veel factoren die hierbij een rol spelen: opleidingsniveau, het taboe op het spreken over kanker, beperkte gezondheidsvaardigheden en de taalbarrière.  Dit kan ertoe leiden dat Nederlanders met een migratieachtergrond (te) laat of geen gebruik maken van het (psychosociale) zorgaanbod, wanneer zij geraakt worden door kanker.  Met de financiële ondersteuning van KWF Kankerbestrijding start Stichting Diversiteitsland een pilotproject gericht op de bewoners van de Amsterdamse stadsdelen Oost en Nieuw-West, met een Marokkaanse (Arabisch en Berbers) en Turkse achtergrond. In samenwerking met lokale migrantenorganisaties en stichting Just Me & Cancer worden er voorlichtings- en lotgenotencontactactiviteiten georganiseerd om  de kennis over de oorzaken van kanker, het herkennen van kanker en het (psychosociale) zorgaanbod te vergroten. .  

Doel van de functie: 

Als projectleider ben je verantwoordelijk voor het behalen van de doelstellingen uit het door KWF gehonoreerde projectplan, waarbij de focus ligt op het plannen, coördineren en uitvoeren van  de informatiebijeenkomsten en lotgenotencontactactiviteiten. Hieraan werk je nauw samen met de projectpartners. De pilot wordt afgesloten met een conferentie voor zorgverleners en beleidsmakers. De organisatie hiervan is tevens bij jou belegd. Je speelt een cruciale rol in het integreren van culturele sensitiviteit in ’ alle activiteiten en werkt samen met de aangesloten migrantenorganisaties om de impact van het project te maximaliseren. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen van strategieën met partners voor continuïteit en landelijke opschaling van de pilot. 

Verantwoordelijkheden: 

 • Projectplanning en -coördinatie: 

Ontwikkel een gedetailleerde projectplanning, o.b.v. het projectplan, inclusief de met KWF overeengekomen doelstellingen, mijlpalen en deadlines. 

Coördineer de uitvoering van het project en bewaak de voortgang volgens de vastgestelde planning. 

Bewaak de projectfinanciën, o.b.v. de vastgestelde projectbegroting.  

 • Ontwikkeling van Voorlichtingsbijeenkomsten: 

Ontwikkel de inhoudelijke programmering voor de reeks voorlichtingsbijeenkomsten, i.s.m. de zorgverleners en experts die de voorlichtingsbijeenkomsten gaan geven.  

Werk samen met experts, zorgverleners en vertalers aan de ontwikkeling en ontsluiting van voorlichtingsmaterialen die cultureel sensitief en begrijpelijk zijn voor de doelgroep. 

 • Training en Workshops: 

Ontwikkel en organiseer i.s.m. Just Me & Cancer trainingen voor de deelnemende migrantenorganisaties, zodat zij zelfstandig de voorlichtingsbijeenkomsten en het lotgenotencontact kunnen organiseren en de wervingsactiviteiten kunnen oppakken.  

 • Monitoring en Evaluatie: 

Implementeer een systeem voor monitoring van de voortgang van het project 

Werk samen met Sinzer aan de impactmeting en procesevaluatie van het project en lever hiervan een eindrapportage op  

Rapporteer periodiek aan de liaison van KWF over de voortgang van het project.  

 • Continuïteit & opschaling  

Ontwikkel een handboek, conform de resultaatafspraken in het projectplan, t.b.v. de landelijke opschaling.  

Functievereisten: 

Aantoonbare ervaring (tenminste 5 jaar) met projectmanagement van projecten met soortgelijke omvang, bij voorkeur in de gezondheidszorgsector. 

 • Begrip van de culturele diversiteit binnen de doelgroep en het vermogen om hierop in te spelen. 
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden in zowel Nederlands als de taal(en) van de doelgroep(en). 
 • Sterke organisatorische vaardigheden en het vermogen om effectief samen te werken met diverse belanghebbenden. 
 • Een netwerk onder gezondheidsprofessionals en relevante beleidsmakers binnen de Gemeente Amsterdam is een pré. 
   

Aanvullende Informatie: 

Het betreft in eerste instantie een tijdelijke projectfunctie, t/m mei 2025. . De startdatum is uiterlijk 1 maart 2024, maar kan in overleg worden vastgesteld. Ook het aantal uren per week is flexibel, maar schatten wij in op minimaal 24 per week.  

Flexibiliteit in werktijden kan vereist zijn, inclusief avonden en weekenden voor evenementen en activiteiten. 

Het salaris wordt bepaald op basis van ervaring en kwalificaties, conform de geldende cao Sociaal Werk. Deze vacature is eveneens in te vullen op ZZP-basis.  

Deze vacaturetekst is bedoeld als leidraad. De uiteindelijke functieomschrijving kan in overleg worden vormgegeven.  

Geïnteresseerd? Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek:
info@diversiteitsland.nl

 

© Diversiteitsland 2023