Stichting Diversiteitsland heeft een bestuur en een directie. Etienne Spierts (Voorzitter), Julia Houwer (secretaris) en Muammer Bayraktar (penningmeester). en Salih Türker (directeur). Het bestuur stelt het beleid van de stichting vast en draagt de eindverantwoordelijkheid van Stichting Diversiteitsland. De bestuursleden bekleden hun functie op basis van vrijwilligheid. Zij ontvangen jaarlijks een onkostenvergoeding van max. € 200,-.

Namens het bestuur is de directeur verantwoordelijk voor het managen van alle activiteiten van de stichting. De directeur wordt gesalarieerd overeenkomstig het CAO Sociaal werk. Het overige personeel wordt eveneens gesalarieerd overeenkomstig het CAO Sociaal werk. De salarisschalen verschillen per personeelslid en zijn afhankelijk van de werkervaring en vooropleiding.

Etienne Spierts, “Alles begint met vertrouwen”

Na een carrière van 27 jaar als internationaal belastingadviseur bij een advocatenkantoor, besloot ik in 2018 om mijn energie voor maatschappelijke projecten vrij te maken. Het thema “financiële zelfredzaamheid” heeft mijn bijzondere aandacht. Zo ben ik in contact gekomen met MON€Y SCHOOL waar ik o.a. vrijwillig de gastsprekers coördineer. Sinds begin dit jaar ben ik voorzitter van de Stichting Diversiteitsland, waar ik me met veel plezier inzet voor de verschillende programma’s.

“Tijdens de laatste jaren van mijn loopbaan als belastingadviseur groeide de behoefte om een andere bijdrage aan de maatschappij te leveren. Persoonlijk vind ik het belangrijk om nieuwsgierig te blijven, je te laten inspireren door andere mensen, onbekende omgevingen te ontdekken. Omgekeerd wil ik graag mijn kennis en ervaring met anderen delen. Dat doe ik onder meer door bij te dragen aan de programma’s van Stichting Diversiteitsland. Samen zorgen dat iedereen mee kan doen en dat niemand zich buitengesloten voelt. Nieuwe perspectieven ontdekken waarmee je vertrouwen in de toekomst creëert. Want met vertrouwen in jezelf en je naasten kunnen we de wereld een stuk beter maken.”

Julia Houwer, 'Verbeter de wereld, investeer in een  kind!'

Na een werkzaam leven als onderwijzeres en later als onderzoeker/adviseur op het gebied van jeugd- en onderwijsbeleid, ben ik inmiddels gepensioneerd. Een heerlijke levensfase, waarin ik veel tijd heb om mijn grootste hobby, namelijk reizen, uit te leven.

Daarnaast maak ik me graag nuttig voor de samenleving. Jeugd en onderwijs zijn daarin mijn aandachtspunten. En omdat ik al ruim 40 jaar in de Indische Buurt in Amsterdam woon, kwam uiteraard ook de Stichting Diversiteitsland op mijn pad. Vooral het project MON€Y SCHOOL spreekt mij bijzonder aan. Zelf afkomstig uit een groot arbeidersgezin met weinig geld, zie ik het grote belang van financiële educatie aan kinderen. Goed leren omgaan met geld en nadenken over je talenten en toekomst zijn, volgens mij, onmisbare vaardigheden om je leven op een succesvolle manier vorm te kunnen geven. Zelf heb ik het geluk gehad om te kunnen gaan studeren en daardoor aan de armoede te ontstijgen.

Sinds 2015 ben ik actief betrokken bij MON€Y SCHOOL van Diversiteitsland. Aanvankelijk, in de periode van opbouw, als projectmanager en docent bij the MON€Y SCHOOL en sinds kort als bestuurslid. Mijn ambitie is om de Stichting Diversiteitsland, tezamen met alle enthousiaste medewerkers, naar een hoger plan te brengen: uitrol van MON€Y SCHOOL naar meer locaties in Nederland en meer positieve aandacht voor diversiteit.

Muammer Bayraktar 'Iedereen telt mee! Of je 55+ bent of tussen de 8 en 18 jaar bent, deze stichting stimuleert iedereen om succesvol mee te doen'.

De jongeren in het bijzonder zijn onze toekomst; toekomst van Amsterdam, Nederland en van de wereld waarin wij met z'n allen leven. De activiteiten van de Diversiteitsland voor de jongeren spreken mij aan omdat zij kwetsbare jongeren ondersteunen om hun eigen waarden en eigen vaardigheden te leren kennen en om deze verder te kunnen ontwikkelen. 

Ik vind het prachtig werk hoe MON€Y SCHOOL de jongeren stuurt richting succes en hopelijk ook richting geluk. Het geeft hen de mogelijkheid te laten zien wat jongeren allemaal kunnen bereiken. De vrijwilligers van MON€Y SCHOOL geven de jongeren een steuntje in de rug richting succes en geluk. Ik weet dat dit soort initiatieven veel zullen uitmaken voor de toekomst van die jongeren. Vanuit mijn achtergrond als Accountancy en Control draag ik mijn steentje bij als penningmeester van de stichting en vind ik het belangrijk dat de organisatie laagdrempelig blijft voor iedereen.