15

Diversiteitsland heeft geen winstoogmerk.

Stichting Diversiteitsland is aangewezen als algemeen nut beogende instellingen, een zogenaamde ANBI. Donateurs kunnen de donaties aan Diversiteitsland onder bepaalde voorwaarden aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Kijk voor meer informatie op: belastingdienst.nl 

Dankzij iedereen waarmee wij samenwerken en iedereen die ons steunt, kunnen wij kwetsbare kinderen en ouderen helpen in Nederland. Lees in ons jaarverslag, ons financieel verslag en het beleidsplan hoe Diversiteitsland kinderen en ouderen een kans geeft op een betere toekomst.

JAARVERSLAGEN EN BELEIDSPLANNEN

 

DONEREN

Wil jij met ons kansen scheppen voor hen die dit het hardst nodig hebben? Doe een gift. We zijn ook blij met een materiële bijdrage in de vorm van les(materialen), excursies, expertises (fotograaf, film, ICT). Neem contact op met Salih Türker voor meer informatie: s.turker@diversiteitsland.nl.

ContactGegevens

© Diversiteitsland 2022