1/14

WELKOM

Stichting Diversiteitsland vergemakkelijkt de maatschappelijke participatie van mensen in een kwetsbare sociaaleconomische positie. Dit doet zij door programma’s te ontwikkelen, waar de uitwisseling van kennis en ervaring tussen mensen met verschillende achtergronden centraal staan, evenals het versterken van het zelfvertrouwen.

nb-icon-001-553x400.png