Dilemma’s bij dementie

Alzheimer Theehuis

Op 16 januari 2018 was de eerste van een serie van vijf geplande Alzheimer Theehuizen in de OBA aan het Javaplein in Amsterdam Oost. Deze theehuizen zijn in navolging van de Alzheimer Café’s, die in alle stadsdelen één keer per maand worden georganiseerd, speciaal bedoeld voor de Amsterdammers met een migrantenachtergrond en in dit geval voor de buurtbewoners met een Turkse achtergrond.

Ruim dertig merendeel oudere bewoners (waarvan het meerendeel vrouw) vulden de zaal van de bibliotheek. De zaal moest naast genoeg zitplaatsen ook ruimte bieden om alle scootmobiels te kunnen parkeren. Het ouder worden gaat immers ook vaak gepaard met mobiliteitsproblemen. Gelukkig, was dit bij de OBA geen belemmering om deel te nemen.

Er werd aandacht besteed aan dilemma’s voor families. Zo kan de familie besluiten dat het voor iemand niet veilig meer is om alleen naar buiten te gaan, terwijl dit indruist tegen de eigen vrijheid van de betrokkene. Bij het niet mogen vasten, dat vooral bij een lichamelijke ziekte als bijvoorbeeld suikerziekte het advies kan zijn, komt het belang van de gezondheid in botsing met de geloofsovertuiging. Het niet meer mogen of kunnen autorijden uit veiligheidsoverwegingen kan bij de betrokkene zijn gevoelens van trots en autonomie treffen. Dit kan ook voor een echtpaar lastig zijn. Veel vrouwen hebben nooit een rijbewijs gehaald, werd door de aanwezige vrouwen met spijt benadrukt.

Na de pauze – het theehuis is nadrukkelijk ook een plaats van ontmoeting – werden er een aantal concentratie testjes voorgelegd, waar met enthousiasme aan werd deelgenomen.

De volgende theehuizen staan gepland op alle eerste dinsdagen van elke maand. De volgende thema’s zijn door de ouderen zelf aangedragen:
– het niet meer zelfstandig thuis kunnen wonen;
– mogelijke aanpassingen in huis;
– doorverwijzen naar de huisarts;
– en het zorgen tijdens vakantietijd.

Het Alzheimer Theehuis is een initiatief van Alzheimer Nederland afd. Amsterdam i.s.m. de Turkse Ouderenraad AmsterdamZorgGroep Amsterdam Oost , Sumatra Apotheek en de Openbare Bibliotheek Amsterdam.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Deel dit bericht!
.
  Nog niet uitgelezen?

  Bekijk meer!

  Activities
  Vitale Ouderenraad

  Alzheimer Theehuis

  Het Alzheimer Theehuis is een maandelijkse bijeenkomst voor mensen met dementie, hun naasten, en belangstellenden met een niet-westerse achtergrond.

  Lees verder »
  Activities
  Vitale Ouderenraad

  Levenskunst Academie

  Veel ouderen met een migratieachtergrond hadden in hun jeugd niet de gelegenheid om verder te leren. Bij de Levenskunst Academie krijgen de ouderen alsnog de kans om kennis en vaardigheden te verwerven met betrekking tot door henzelf gekozen onderwerpen.

  Lees verder »
  Activities
  Vitale Ouderenraad

  Herdenkingen en vieringen

  Jaarlijks organiseren wij bijeenkomsten rondom herdenking- en vieringen waarbij de focus ligt op het stimuleren van een interculturele dialoog. Wij geloven dat door mensen met verschillende

  Lees verder »