Zelfstandig thuiswonen

Op 6 februari 2018 was het Alzheimer Theehuis met het thema: Wanneer kun je niet meer zelfstandig thuis wonen?

Ondanks de felle kou buiten waren er uiteindelijk ruim vijf en twintig belangstellenden op deze bijeenkomst afgekomen voor het merendeel oudere Turkse inwoners van Amsterdam Oost. De Sumatra-apotheek is één van de voorzieningen die het Theehuis ondersteunt. Zij hebben drie dagen in de week de beschikking over een Turks sprekende apothekersassistente.

De hoofdspreekster van deze middag was echter de huisarts Serpil Vurucu. Zij kon het thema – zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen – toelichten vanuit haar beroep als waarnemend huisarts, maar ook omdat zij mantelzorger was geweest voor haar dementerende schoonvader. Haar verhaal gaf aanleiding tot vele vragen. Vragen over de diagnose van dementie en de verschillende vormen hiervan. De risico’s voor een vasculaire dementie werden besproken, maar ook het verschil tussen dementie en gewone vergeetachtigheid. Het belang van een goede voeding en actief blijven bewegen kwam aan de orde.

De mogelijkheden van ondersteuning – van in dit geval vooral de mantelzorgers – door een casemanager dementie en de dilemma’s en problemen als het thuis niet meer gaat werden benoemd. Eén van de ondersteunende voorzieningen is te vinden in de Kraaipan, Hofmeyerstraat 67, waar de ZorgGroepAmsterdamOost samen met de welzijnsorganisatie Dynamo een dagcentrum voor oudere bewoners organiseert, waar de groep Lâle vooral voor de Turkssprekende ouderen is.

Ook de fysieke omstandigheden in de woning werden doorgenomen, zoals van gas over op electra, de badkamer, het gevaar om te vallen, een goede verlichting.

De volgende bijeenkomst op dinsdag 6 maart 2018 om 13.30u gaat hier mee verder met het thema: Aanpassingen in huis, wat is mogelijk?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Deel dit bericht!
Recent Comments
  Nog niet uitgelezen?

  Bekijk meer!

  Activities
  Vitale Ouderenraad

  Alzheimer Theehuis

  Het Alzheimer Theehuis is een maandelijkse bijeenkomst voor mensen met dementie, hun naasten, en belangstellenden met een niet-westerse achtergrond.

  Lees verder »
  Activities
  Vitale Ouderenraad

  Spreekuur

  Heeft u een juridische, algemeen maatschappelijke of financiële vraag maar weet u het antwoord daarop niet te vinden? Dan kunt u geheel kosteloos terecht bij de Spreekuren van de Vitale Ouderenraad.

  Lees verder »
  Activities
  Vitale Ouderenraad

  Levenskunst Academie

  Veel ouderen met een migratieachtergrond hadden in hun jeugd niet de gelegenheid om verder te leren. Bij de Levenskunst Academie krijgen de ouderen alsnog de kans om kennis en vaardigheden te verwerven met betrekking tot door henzelf gekozen onderwerpen.

  Lees verder »