GELDLESSEN 8-18 jaar

Money School is bestemd voor jongeren tussen de 8 en 18 jaar. Het lesprogramma is afgestemd op de leeftijd. Bij iedere leeftijd ligt de focus op een ander financieel aspect. Elke jongere uit Amsterdam en daarbuiten kan er aan meedoen.

79% van de jongeren vindt dat hij/zij beter met geld kan omgaan na de Money School.

Het lesprogramma van Money School bestaat uit acht wekelijkse bijeenkomsten van 1 à 2 uur. De bijeenkomsten vinden plaats op of na schooltijd. We bieden ook een 5e lesdag. Gedurende de lessenreeks worden ook ouders betrokken om het leren ook thuis door te laten gaan.

De geldlessen naar een gezonde financiële basis van Money School zijn verdeeld over drie verschillende leeftijdscategorieën:
8-12 jaar: Praten over geld(problemen) is een taboe. Daarom kun je niet vroeg genoeg hiermee beginnen. In deze lessen ligt de nadruk op: talentontwikkeling, toekomstdromen en nadenken over gezondheid.
12-15 jaar: Zij hebben al vaak een bijbaan, bankrekening en pinpas en staan losser van directer controle van hun ouders en de mobiele telefoon en status worden belangrijker voor ze. Daarom worden thema’s rond werk zoeken/hebben, loon en arbeidsrecht toegevoegd.
16-18 jaar: Hoofddoel is dat de studenten financieel zelfredzaam worden. Zodat zij als volwassene zelfstandig kunnen leven en wonen en de  huishoudfinanciën in balans kunnen houden. 

In 8 workshops leren de kinderen en jongeren over verstandige (online) aankopen, bankzaken, reclame, geld verdienen, sparen, online weerbaar worden en lenen. Door inzet van ervaren jongeren, gastsprekers en excursies (onder meer naar De Nederlandsche Bank) is Money School laagdrempelig voor alle kinderen en jongeren.  Daarnaast staat: talentontwikkeling, toekomstdromen en nadenken over gezondheid centraal.

Het lesprogramma is een flexibel programma, dat gemakkelijk kan worden aangepast aan de vragen en behoeften van de groep. Neem contact op met mieke@themoneyschool.nl voor het passende programma voor jullie buurthuis of school.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share this post
Recent Comments
  Nog niet uitgelezen?

  Bekijk meer!

  Activities
  Money School

  GELDLESSEN 8-18 jaar

  Money School is bestemd voor jongeren tussen de 8 en 18 jaar. Het lesprogramma is afgestemd op de leeftijd. Bij iedere leeftijd ligt de focus op een ander financieel aspect. Elke jongere uit Amsterdam en daarbuiten kan er aan meedoen.

  Lees verder »
  Activities
  Money School

  MON€Y SYMPOSIUM

  Als Landelijk Kennis Punt organiseert Money School jaarlijks een Geld Symposium met haar partners, deelnemers, financiers en ervaringsdeskundigen om door kennis te delen de vicieuze cirkel rond armoede te doorbreken.

  Lees verder »
  Activities
  Money School

  MON€Y CHALLENGES

  Wil je leren hoe jij rijk kunt worden? Speciaal voor jou (en je vrienden) hebben we leuke challenges bedacht die je samen op school kunt doen, maar ook alleen thuis. Extra handig tijdens lock-down.

  Lees verder »